Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

ALGEMEEN

 • KAPSALON RIA wordt hierin aangeduid als de Vennootschap.
 • Het bedrijf is onder meer geen professional en in geen geval beweert het bedrijf dat te zijn.
 • Website: Geen garanties
 • De algemene informatie op de Website wordt verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete verklaringen of garanties.
 • Zonder het toepassingsgebied van artikel 3.1 te beperken, garanderen en/of vertegenwoordigen wij niet dat de informatie op de Website :-
 • zal voortdurend beschikbaar zijn, of 2000 10000000000000000000 Of
 • is waar, nauwkeurig, volledig, actueel of niet-misleidend.
 • De interactieve functies van het bedrijf op zijn website
 • De website van het bedrijf kan interactieve functies bevatten waarmee gebruikers met ons kunnen communiceren.
 • U erkent dat, vanwege de beperkte aard van de communicatie via de interactieve functies van de Website, elke hulp die u ontvangen met behulp van dergelijke functies waarschijnlijk onvolledig is en zelfs misleidend kan zijn.
 • Elke hulp die u ontvangen met behulp van een van de interactieve functies van de Website vormt geen specifiek advies en mag daarom niet worden ingeroepen zonder verdere onafhankelijke bevestiging.

 

INHOUD VAN DE WEBSITE

 • Alle informatie op de Website is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden.
 • Het Bedrijf is niet en zal niet aansprakelijk zijn, hetzij uitdrukkelijk, hetzij op een impliciete manier, en is niet verantwoordelijk voor enige fysieke en/of emotionele problemen die kunnen en/of zouden kunnen optreden uit enige informatie op de Website.

 

PRODUCTEN

 • Alle goederen die door de koper van het bedrijf worden gekocht, vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de koper. Het bedrijf garandeert geen geschiktheid van geschiktheid of voor een bepaald gebruik en of dergelijke goederen al dan niet voldoen aan de vereisten van toepasselijke regels, wetten, voorschriften, waaronder maar niet beperkt tot bouwvoorschriften en veiligheidscodes in uw omgeving.
 • Door de producten te kopen, garandeert u dat u over de vereiste kennis beschikt of het gebruik van de respectieve producten begrijpt, ongeacht of u al dan niet voldoende gekwalificeerd en ervaren professioneel bent.
 • Enige informatie op de Website of aan u verstrekt door het Bedrijf zal geen vervanging zijn van professioneel advies, d.w.z. ontwerpberekeningen of analyses met betrekking tot ontwerp en specificatie van gebouwen en/of hun respectieve componenten.

 

DISCLAIMER VAN GARANTIES

 • U gaat ermee akkoord dat alle informatie die op de Website wordt vermeld indien gebruikt, op eigen risico is. Alle informatie en inhoud wordt verstrekt op basis van “as is” en “as available”.
 • Het Bedrijf, zijn gelieerde ondernemingen, agenten en licentiegevers kunnen en kunnen de nauwkeurigheid, volledigheid, juistheid, niet-inbreuk, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, materialen en/of inhoud die beschikbaar is op de Website niet garanderen.
 • U gaat er ook mee akkoord dat als u vertrouwt op gegevens of informatie die op de Website zijn verkregen, u dit op eigen risico doet. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies als gevolg van uw gebruik van materiaal en/of gegevens.
 • Het Bedrijf en de inhoud en/of informatie op de Website worden verstrekt met dien verstande dat noch het Bedrijf, noch zijn gebruikers, terwijl dergelijke gebruikers deelnemen aan de sites, zich bezighouden met het verlenen van juridische, medische, counseling of andere professionele diensten of advies. De inhoud en/of informatie op de Website zijn geen vervanging van professionele diensten of adviezen.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

 • In geen geval zal het Bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen, agenten of licentiegevers jegens u of iemand anders aansprakelijk zijn voor het opnemen, maar niet beperkt tot enig verlies en/of schade die voortvloeit uit uw gebruik van een van de informatie op de Website, inclusief, maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid voor gevolgschade, speciale, incidentele, indirecte of soortgelijke schade, zelfs als we van tevoren op de hoogte worden gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.
 • Onverminderd artikel 14 hierin, zal niets in deze disclaimer :-
 • aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • alle verplichtingen beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; Of
 • elke aansprakelijkheid uitsluiten die niet kan worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

 

AANSPRAKELIJKHEID VAN DERDEN

 • Door de Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord en stemt u ermee in dat elk verlies en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met, maar niet beperkt tot de nalatigheid, fout, fout, verkeerde voorstelling en/of fraude van derden en/of diensten die door de derde aan u worden geleverd, de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid is van de persoon en/of groep van derden, en u gaat er hierbij mee akkoord dat u alleen aanspraak maakt op en hulp zoekt tegen de derde partij en dat het bedrijf vrij is van welke aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid dan ook.

Van kracht vanaf 01/04/2021.

z
Contact