Privacybeleid

Privacybeleid

Bijgewerkt op [01/04/2021]

Introductie

 • Deze site is eigendom van  en wordt beheerd  door  KAPSALON RIA met  haar  website  in   www.kapsalonria.be  (gezamenlijk  aangeduid als “deWebsite“).  Voor de  doeleinden  van  dit  Privacybeleid,  tenzij  anders  vermeld,  omvat alle  verwijzingen naar  KAPSALON RIA de Website. 
 • De Website [Kapsalon Ria*].
 • Uw privacy op het internet is van het grootste belang    voor  ons. We zullen uw persoonlijke informatie nooit delen met                   derden,  maar  omdat  we  bepaalde  soorten informatie  over  onze gebruikers kunnen  verzamelen,  vinden we dat u  ons  beleid  en  de  algemene voorwaarden rond het vastleggen en gebruiken van die informatie volledig moet  begrijpen.    In  deze privacyverklaring  wordt bekendgemaakt  welke informatie we  verzamelen  en  hoe  we deze  gebruiken.  
 • De persoonlijke informatie die u op de Website verstrekt, wordt  alleen  gebruikt  voor    het  beoogde  doel.
 • We zullen uw informatie beschermen  in overeenstemming met de  principes van de Privacy Act van 1974, 5 U.S.C, de E-Government Act van 2002  en de Federal Records Act.
 • Door de Website te gebruiken, stemt u in met de hierna beschreven   gegevenspraktijken.

PERSOONLIJKE INFORMATIE

 • In het algemeen  verzameltde Website  geen  persoonlijke informatie  over  u  wanneer  u de Website bezoekt,   tenzij  u ervoor kiest  om  dergelijke informatie aan ons te  verstrekken.    Het indienen van  persoonlijke informatie  via de Website is  vrijwillig. Door  dit te doen, geeft u  de Website uw  toestemming om de informatie te  gebruiken  voor het  vermelde  doel.   Het  niet verstrekken van  bepaalde  informatie  kan er echter toe leiden dat de Website niet in staat is om u de Diensten te  leveren  (hierna  gedefinieerd in Artikel 8).
 • Als u  ervoor kiest om ons persoonlijke informatie op de Website   te  verstrekken,   via  methoden  zoals  het indienen van  informatie  via  onze  Website, het bellen van de Website  en/of het verzenden van  ons  een  e-mail op  info@kapsalonria.be,  kunnen we  die  informatie  gebruiken om ons te helpen  informatie  en/of service(s)te verstrekken (gezamenlijk  aangeduid als (“deDiensten“)).
 • We kunnen de persoonlijke informatie ook   gebruiken om te reageren  op een  van uw  berichten en/of feedback(s). De informatie die we van u  kunnen   ontvangen, is  afhankelijk  van wat  u doet  wanneeru de Website bezoekt.  

VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

 • Door gebruik te  maken van  de Website  en  haar  functies,u  basisinformatie  verstrekken zoals, inclusief  maar  niet  beperkt tot,  uw naam,     telefoonnummer,  adres  en  e-mailadres    waarmee  wij  informatie kunnen  verzenden, updates kunnen verstrekken  en/of  het type Diensten kunnen verwerken dat u    wenst.
 • Als u  zich aanmeldt bij  de Website en/of  diensten  afneemt via  de Website,  kunnen wij ook onder  andere factuur-    en  creditcardgegevens verzamelen.  
 • De Website raadt u aan om de privacyverklaringen  te bekijken van Websites waarnaar u kiest om naar te linken   vanaf  de Website,    zodat  u  kunt  begrijpen  hoe  deze Websites uw informatie verzamelen,  gebruiken  en delen (“Website van derden“).  De Website is  niet  verantwoordelijk  voor de privacyverklaringen of   deinhoudervan op de  Website van derden buiten de Website van de    Website.

DE AARD VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

 • Persoonlijke informatie die we verzamelen die u   ons kunt  verstrekken,  omvat  onder  andere:-
 • “Identificerende  informatie”  (d.w.z. naam, geboortedatum  en  -plaats  , geslacht,  leeftijd);
 • Contactgegevens‘ (d.w.z. thuis / kantooradres  , thuis / mobiel/ kantoor  telefoonnummers  ); en
 • Financiële informatie”  (d.w.z. bankrekening  en  nummer, creditcardnummer    en  -gegevens).
 • In  de regelheeft uhet recht om de voorgaande  informatie  niet  te  verstrekken bij  het  omgaan met de Website en/of  wanneer  wij de Diensten aan u  leveren.    Het  niet verstrekken van  bepaalde  informatie  kan er echter toe leiden dat  u onder  meer niet in staat bent om u deDiensten te  leveren.

AUTOMATISCH VERZAMELDE INFORMATIE

 • We verzamelen en  slaan  tijdelijk bepaalde  informatie  over  uw  bezoek op voor  gebruik in sitebeheer  en beveiligingsdoeleinden.    We verzamelen  en  analyseren  deze  informatie  omdat  het  ons  helpt om de website beter  te  ontwerpen om aan  uw behoeften te  voldoen.  We  kunnen  ook  automatisch informatie verzamelen  over de webinhoud die u bekijkt in het geval van een  bekende  beveiligings- of virusdreiging  .

De informatie omvat  onder  meer  :-

 • De internetdomeinnaam van  waaruit u onze Website bezoekt  (bijvoorbeeld  “xcompany.com”  als  u een privé-internettoegangsaccount gebruikt, of “yourschool.edu”  als  u  verbinding maakt  vanuit  een  educatief  domein);
 • Het internetprotocol (“IP“)  adres  (een  uniek  nummer  voor  elke  computer die verbonden is met het internet) van waaruit   u onze  Website bezoekt;  
 • Het type browser dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot  onze  Website;
 • Het besturingssysteem dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot  onze  Website;
 • De datum en tijd waarop u onze  Website bezoekt;  
 • De Universal Resource Locators  (“URL’s“) of het adres van de pagina’s die u  bezoekt;
 • Uw gebruikersnaam, als  deze  is  gebruikt om in te loggen op de Website; en
 • Als u  deze  website  vanaf een andere website hebt bezocht,  de URL van de  doorstuursite.  

INFORMATIE VERZAMELD VOOR TRACKING EN AANPASSING (COOKIES)

 • Een ‘cookie‘ is een klein bestand  dat een website overdraagt naar uw computer om  het mogelijk te maken  specifieke  informatie  over  uw  sessie  te  onthouden  terwijl u verbonden bent . Uw computer zal  de informatie in de cookie  alleen delen met de Website die  deze heeft verstrekt ,  en  geen enkele  andere  Website  kan deze aanvragen.   Er  zijn  twee  soorten cookies:
 • Sessie:  Sessiecookies  duren  slechts zolang uw webbrowser geopend is. Zodra  u uw browser sluit, wordt de cookie  verwijderd. Websites  kunnen      sessiecookies  gebruiken   voor technische  doeleinden,  zoals  om een betere  navigatie  door de site mogelijk te maken,  of om u in staat te stellen onze voorkeuren  voor interactie met de site aan te  passen.  
 • ‘Persistent’:  Permanente cookies worden  opgeslagen op de harde schijf van een  gebruiker  om te  bepalen  welke gebruikers nieuw zijn op de site of terugkeren.

GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 • De Website verzamelt  en  gebruikt uw informatieom de Website te beheren en  de Dienstente  leveren.  
 • De Website verkoopt,verhuurt of verhuurt  haar  klantenlijst  niet aan derden  .
 • De Website kan  van tijd tot tijd contact met u opnemen  namens,   inclusief  maar  niet  beperkt  tot,    derden  over  een  bepaald  aanbod  dat voor u interessant kan  zijn.   In  die gevallen worden uw persoonlijke gegevens (d.w.z. e-mail, naam,   adres,    telefoonnummer) overgedragen  aan de  derde  partij. 
 • De Website kan  gegevens delen  tussen/met  onder  andere de derden    om te helpen bij  het uitvoeren van  statistische  analyses die u e-mail sturen,  klantenondersteuning  bieden of  leveringen regelen.     Het is al deze    derden verboden    uw persoonlijke informatie te gebruiken, behalve  om deze Diensten aan de Website te  leveren en  zij  zijn  verplicht om de  vertrouwelijkheid van uw informatie te  handhaven.   
 • De Website kan de Website en  pagina’s  bijhouden  die onze  gebruikers  binnen de Website bezoeken,  om te  bepalen  wat de Diensten van de Website het meest populair zijn.  De gegevens worden  gebruikt  om op maat gemaakte  inhoud  en  advertenties  binnen de Website te leveren aan klanten  van wie  het  gedrag  aangeeft dat ze geïnteresseerd  zijn  in een  bepaald  onderwerp.

OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 • De persoonsgegevens die u    vrijwillig  of  automatisch aan  ons   verstrekt,  zoals de voorgaande paragrafen  beschrijven,  kunnen  zonder  beperkingen worden  gebruikt  en  bekendgemaakt aan  onze   werknemers,  medewerkers,  verzekeraars,professionals, agenten,  leveranciers,onderaannemers  en/of  andere  partijen die wij geschikt achten voor het  doel  en op de manier die noodzakelijkis    voor de  uitvoering van de Diensten  en  voor  doeleinden die zijn uiteengezet in  dit  Privacybeleid.
 • Persoonlijke informatie kan  worden  bekendgemaakt  en/of  verstrekt  tussen  de  derden . Wanneer  persoonlijke informatie wordt  bekendgemaakt  en/of  verstrekt  tussen  de  derde  parties,  zullen  alle    hierin  opgenomen  voorwaarden van kracht zijn met het oog op  de  bescherming  van  uw persoonlijke informatie.  
 • Naleving van wettelijke  vereisten  voor de  handhaving  van  wet-en  regelgeving,gerechtelijke bevelen,  dagvaarding,warrant  tijdens  een  gerechtelijke  procedure  of  anderszins  kan  onze  noodzaak om persoonlijke informatie openbaar te   maken.  
 • Persoonlijke  informatie kan  ook  worden  gebruikt om het auteursrecht, handelsmerken,  wettelijke  rechten,intellectuele  eigendomsrechten   of  veiligheid van de Website te beschermen  en  te  beschermen.  

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 • De Website beveiligt  uw persoonlijke informatie  tegen   toegang,  gebruik  of  openbaarmaking.  

KINDEREN ONDER DE DERTIEN JAAR

 • De Website verzamelt niet  bewust persoonlijke informatie  van  kinderen  jonger dan    dertien jaar.  Als u jonger bent  dan    dertien  jaar, moet u  uw  ouder  of  voogd om toestemming vragen om deze  Website en/of Diensten  te  gebruiken.

OPT-OUT & AFMELDEN

 • De Website respecteert  uw privacy  en  geeft u de mogelijkheid om u af te zienvan het ontvangen van  informatie met betrekking tot de Diensten  door contact met ons op te  nemen  via  info@kapsalonria.be.

Wijzigingen

 • De voorwaarden    in  dit  Privacybeleid  kunnen  wijzigen  en onder voorbehoud van wijzigingen  en  wijzigingen. Alle  wijzigingen  en het tijdstip van de wijzigingen  en  wijzigingen   zijn onderworpen aan de  exclusieve  richting van de Website en  dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk  van kracht zijn.  Voorafgaand aan    dergelijke  wijzigingen en/of  wijzigingen wordt  u niet op de hoogte gesteld; u wordt  daarom  geadviseerd om ons  Privacybeleid  van  tijd tot tijd te raadplegen.  

Contact

 • De Website verwelkomt  uw  vragen  of  opmerkingen met betrekking tot  de  voorgaande  Voorwaarden.

U vindt  ons  op  info@kapsalonria.be. 

Van kracht vanaf  01/04/2021

z
Contact